4.1 Datele de contact ale institutiei

Denumire: OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA DOLJ
Adresa: Str. Nicolaescu Plopsor, nr. 4, Craiova, jud. Dolj, ROMANIA, Cod postal 200733
Tel / FAX

Relații cu publicul

tel: 0251-413-129
tel  0251-414-286
tel: 0251-411-708
fax: 0251-411-646 e-mail :
ocpidolj.relatiicupublicul@ancpi.ro

Cereri pentru furnizarea sau prestarea serviciilor prevăzute în Anexa la Ordinul directorului general al ANCPI nr. 16/2019 (avize, recepţii şi furnizare de date; servicii de cadastru şi publicitate imobiliară)

Secretariat

tel:  0251-413-128
fax: 0251-418-018
e-mail: dj@ancpi.ro

1. Corespondență cu persoane fizice sau juridice.
2. Cereri de primire în audiență
3. Petiții.
4. Cereri de furnizare a informațiilor de interes public.

Solicitarea trebuie sa contina datele de identificare ale petitionarului: nume-prenume, adresa, telefon de contact 

Adresă de e-mail oficială dj@ancpi.ro
Achitarea tarifelor prin virament bancar se face in contul
RO49TREZ291501503X020515 Trezoreria Craiova
Cod fiscal / CUI
9822170
Adresă pagină de internet dj.ancpi.ro
Instrumente social media https://www.facebook.com/profile.php?id=100068349139099
  44°18’59.11327″N, 23°47’46.10637″E