1.4.1 Situaţia sectoarelor cadastrale receptionate