Anunț în atenția persoanelor fizice și juridice

Activitatea de înregistrare și de soluționare a cererilor de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj nu este supusă prevederilor legii nr. 267/2021 pentru completarea ordonanței de urgență a guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale.
Astfel, procedura de înregistrare a cererilor și de depunere/anexare a documentelor justificative în susținerea cererii în scopul furnizării serviciilor de cadastru și/sau publicitate imobiliară de către Oficiul de cadastru și Publicitate Imobiliară Dolj, este și rămâne reglementată prin lege specială, respectiv legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Baza legală :
– Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare
– adresa Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 816/10.01.2022