Raport anual de evaluare a incidentelor de integritate pentru anul 2023